Sporveien motarbeider Kolsåsbanen

T-bane til Kolsås er ikke hva Sporveien ønsker6. september 2004:
Kolsåsbanens fremtid diskuteres av politikere, leg og lærd. Er folk best tjent med trikk eller T-bane? 8. september kan Sporveisstyret legge føringer som gjør T-banealternativet uaktuelt.

Arbeidene med å sette Kolsåsbanen i stand pågår for fullt. I november gjenopptas driften etter halvannet års nedleggelse. Dette er en gledelig utvikling, som likevel ikke må bli en sovepute for dem som ønsker permanent drift på banen. Skal driften sikres for tiårene fremover, må det gjøres mer omfattende arbeider med skinnegang, underbygning og strømforsyning.

 

Bybane - fra tro til tvil

Akershus fylke har fått utarbeidet en rapport om ombygging av Kolsåsbanen til trikkelinje - såkalt bybane. Etter at rapporten ble offentliggjort har det kommet frem alvorlige innvendinger mot en slik utvikling, der de viktigste er kapasitetsproblemer og for lang kjøretid til Oslo, samt at man mister direkteforbindelsen til Majorstuen.
Da innvendingene ble kjent, ble de vurdert som så alvorlige at stemningen i Akershus er i ferd med å snu. Fra en nesegrus tiltro til bybane, går stemingen nå mot en T-baneløsning. Særlig ved en forlengelse til Rykkinn, som de fleste ser som et realistisk alternativ,  scorer T-banealternativet høyt, da dette er et alternativ som vil kunne ta unna for den forventede passasjerveksten.

 

Styrevedtak blokkerer T-bane?

Nå ønsker Sporveiens planstab å legge føringer som kan legge T-banealternativet dødt for all fremtid. Etter det Sekretariatet for bytrafikk erfarer, vil Sporveisstyret onsdag den 8. september, behandle et forslag fra planstaben, der man kan komme til å vedta at Kolsåsbanen som T-bane skal få sitt endelige endepunkt på Åsjordet / Lysakerelven. Strekningen frem til Åsjordet skal oppgraderes til full T-banestandard (6-vognstog), mens strekningen til Lysakerelven gis en forenklet oppgradering. Blant annet vil man ikke forlenge Bjørnsletta stasjon.
Vedtas dette, vil Akershus kunne bli låst til trikkealternativet.

 

En fiks idé

Sporveisstyresaken er resultatet av at Sporveiens planstab har en fiks idé om å bygge T-bane fra Kolsåsbanen til Lysaker jernbanestasjon. Strekningen er i hovedsak planlagt som tunnel, og prislappen er minst 750 millioner kroner - uten stasjoner. For denne summen får man en banestrekning der trafikkgrunnlaget og kost/nytte-faktoren er mildt sagt diskutabel. En prislapp på 750 millioner for banestumpen mellom Lysakerelven og Lysaker er omlag 300 millioner kroner mer enn hva en fullstendig oppgradering av Kolsåsbanen er bereget å koste.
Sporveiens plandirektør Tore Kåss lot seg i sommer intervjue av Asker og Bærum Budstikke, der prosjektet ble døpt "Ullernbanen".

 

Arkitekten bak nedleggelsen

Kåss har arbeidet målbevisst for "Ullernbanen" i mange år, og et av de tvilsomme høydepunktene i dette arbeidet var innstillingen av trafikken mellom Bekkestua og Kolsås den 1. juli 2003. Da hadde planene for Kolsåsbanen i årevis ført til utsettelse av nødvendig vedlikehold, med den følge at banen ble drevet på nedslitingsbasis. Et splitter nytt - og dyrt - signal- og sikringsanlegg har ligget nedpakket i containere i årevis mens planstaben har utredet alternativene.
Sekretariatet for bytrafikk vil oppfordre politikerne i Akershus til gjøre hva de kan for å hindre at sporveisstyret ledes til å gjøre et vedtak som ikke vil være til det beste for kollektivtrafikken og de reisende. Utviklingen av kollektivtrafikken bør være resultatet av en markeds- og kundetenkning, - ikke av en fiks idé.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar