En gledelig nedleggelse!

Foto: HP Lyshaug19. juni 2003:Det er grunn til å glede seg over at minilinjen 11 B over Homansby , blant Sporveisansatte visstnok benevnt "11 Barstad", forsvinner fra 21. juni.

Lørdag 21. juni innfører Sporveien sommerruter, og dermed er trikkenettet omtrent slik det var før 12. april, da Homansbytrikken ble reddet, men likefullt redusert til en minilinje. Eneste forskjell fra tidligere ser ut til å være at linje 15 snus ved Drammensveien før Solli plass.

Det er lite som tyder på at Sporveien har spart stort på rutekuttene som er gjennomført siden november i fjor. Passasjer- og inntektsbortfall, ugunstige skiftplaner, kombinert med høye kostnader til erstatningsbusser på Kjelsås, har gjort sitt til at kostnadsbesparelsene har uteblitt. Det lover ikke bra for Sporveiens regnskap, men forteller samtidig at rutekutt og busserstatning ikke er veien å gå.

Spørsmålet er om Sporveien lærer av dette. 1. juli legges Kolsåsbanen vest for Bekkestua ned, og igjen vil Sporveien tape store inntekter, miste passasjerer, samt pådra seg kostnader til erstatningsbusser. Selv om forhandlingsklimaet mellom Oslo og Akershus nå tilsier reetablering av Kolsåsbanen i sin fulle lengde fra 18. august, er det liten tvil om at erstatningstilbudet vil skade kollektivtrafikkens posisjon i Bærum. Ironisk nok er forholdet fremprovosert av Sporveiens planstab, som i navnet heller burde stått for kundetenkning og markedstilpassing av tilbudet.

Kolsåsbanens skjebne til tross, vi velger å tolke ruteendringen 21. juni som at Sporveien er iferd med å legge til rette for et trikketilbud de reisende vil ha. Da gjenstår ett sentralt spørsmål: Når får vi se trikken tilbake på Kjelsås?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar